Przepraszamy strona zostala usunieta nowa strona szkoly to www.szkolapodstawowa9.za.pl